AKTRON - odzież, artykuły bhpAKTRON odzież, artykuły bhp

Kategorie

płać wygodnie i bezpiecznie przelewy24

Jesteś w: Regulamin

 

REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO aktron.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.aktron.pl
Sprzedającym jest firma Firma Handlowo Usługowa Aktron Konrad Trąbczyński ul. Kisielewskiego 94a 42-215 Częstochowa, NIP 5732423240, Regon: 152063391 zwana zamiennie „Sprzedającym”.
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@aktron.pl , pod tel. +48730955700, lub osobiście w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Kisielewskiego 94a

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j.).
2. Klient (Kupujący) – każda osoba która dokonuje Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem,
8. Sklep Internetowy aktron.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aktron.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedający lub Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.aktron.pl 
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy aktron.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie aktron.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Na stronach internetowych aktron.pl podano ceny netto (nie zawierające podatku VAT) i ceny brutto (zawierające podatek VAT). Ceny netto pisane są mniejszą czcionką, natomiast ceny brutto większą w różnych kolorach. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto powiększonej o koszty wysyłki. Przez podatek VAT rozumie się podatek, o którym mowa w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2017.0.1221 t.j) .
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy a brakujące dane nie pozwolą na prawidłowe zrealizowanie Zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: paragony, faktury VAT, faktury VAT korygujące.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się: z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Kisielewskiego 94a 42-215 Częstochowa.
3. Przy wyborze opcji płatności za pobraniem przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem wskazanym przy Produkcie na stronie internetowej Sklepu. Przy wyborze opcji płatności "przelewem" tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu Przelewy 24  do czasu podanego na stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu lub informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.
4. Kupujący jest obciążany wybranymi przez siebie kosztami dostawy (wysyłki) podliczanymi automatycznie prze Sklep Internetowy w trakcie składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz wagi zamówionych produktów.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić: gotówką za pobraniem (przy odbiorze towaru dostarczonym przez firmę kurierską), przelewem na konto bankowe sklepu, przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta), a w przypadku odbioru osobistego gotówką w kasie punktu sprzedaży tj. w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Kisielewskiego 94a 42-215 Częstochowa.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.przelewy24.pl

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez nią osobę inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 
2. Odstępując Konsument może wykorzystać wzór odstąpienia, który stanowi załącznik do regulaminu.
3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
4. Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Zwrot dokonywany jest przelewem na wskazane przez Konsumenta konto.
5. Towar winien być zwrócony niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem. 
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument odsyła towar na swój koszt na adres Sprzedającego wraz z oryginałem dowodu sprzedaży.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
8. Możliwości zwrotu nie podlegają towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności dotyczy to towarów na których na zlecenie zamawiającego Sprzedający wykonał wszelkiego rodzaju zmiany, przeróbki, nadruki, hafty lub naszycia.

§ 8 Gwarancja, rękojmia, procedura reklamacji

1. Towary będące w ofercie Sprzedającego są pierwszej jakości i na Sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
2. W przypadku nabycia wadliwego towaru Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji (o ile Sprzedający złożył oświadczenie gwarancyjne). 
3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Jeżeli nie przewidziano inaczej termin gwarancji wynosi 2 lata od wydania towaru. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
4. Sprzedający w ramach rękojmi odpowiada wobec Konsumenta za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania towaru.
5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Reklamację można złożyć w siedzibie Sprzedającego, za pomocą telefonu, e-mail, lub pocztą.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. 
8. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
9. Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.
10. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Aktron Konrad Trąbczyński (adres e-mail: sklep@aktron.pl).
2. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana/Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
b) w celach marketingu bezpośredniego i realizacji kontaktów biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości i prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres umowy. 
Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisach o rachunkowości. Pana/Pani/Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
4. Dane mogą być przekazywane pracownikom, kontrahentom, klientom i innym spółkom powiązanym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią/Państwem umowy oraz organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani/Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulaminu jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub z którąkolwiek z klauzul niedozwolonych określonych w Rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK to staje się ono nieważne a zakres praw i obowiązków stron ustala się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pozostałej niesprzecznej treści Regulaminu.

Data opublikowania regulaminu 01.10.2018 r.

Data ostatniej modyfikacji 14.01.2019r.


Załączniki:
Wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - wzór

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat: Firma Handlowo Usługowa Aktron Konrad Trąbczyński ul. Kisielewskiego 94a 42-215 Częstochowa 
adres poczty elektronicznej: sklep@aktron.pl , tel. +48  730955700

Imię i nazwisko .............................................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................................................

Telefon ...............................................................................................

Adres e-mail ......................................................................................

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Numer zamówienia       ............................................................................
Data zawarcia umowy  ...........................................................................
Data odbioru                  ............................................................................
Uwagi ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Aby otrzymać zwrot gotówki na konto bankowe prosimy o podanie niezbędnych danych Właściciel konta ..............................................................................................................................................


Numer rachunku bankowego ..........................................................................................................................

Proszę o podkreślenie przyczyny zwrotu spośród podanych poniżej (nieobowiązkowe):


- Artykuł inny niż przedstawiony na zdjęciu

- Nie odpowiada mi jakość produktu

- Nie odpowiada mi rozmiar produktu (niedopasowany)

- Nie odpowiada mi kolor produktu

- Spóźniona dostawa

- Inne ..................................................................


................................................................................................................

Podpis przyjmującego zwrot Podpis konsumenta i data 

Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania wraz załączonym dowodem zakupu. 
Zwracane towary muszą być w stanie niezmienionym (brak śladów użytkowania i zniszczenia)